ผลงานของเรา

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติพร้อมพิมพ์วันที KD-350 ที่ จังหวัดชุมพร

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติพร้อมพิมพ์วันที KD-350 (เครื่องแพ็คขนมปัง) ตำบลสวนแดง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำแบบถ้วย 2 แถว ที่ จ.เพชรบูรณ์

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบถ้วย 2 แถว รุ่น JXS -1680 ( 2 Lines ) ตำบลนางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำ รุ่น 12-1 ที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ผลงานการติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติ รุ่น 12-1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้ง เครื่องเป่าขวด Fully Automatic Blow Moulding Machin MODEL:HZ-880B ที่ฝาง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้ง เครื่องเป่าขวด Fully Automatic Blow Moulding Machin MODEL:HZ-880B ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบขวด PET โรตารี่อัตโนมัติ XGF 8-8-4 พร้อมชุดแพ็คโหล ที่จ.น่าน

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบขวด PET โรตารี่อัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-4 ซึ่ง ประกอบด้วย 8 หัวล้าง 8 หัวบรรจุ และ 4 หัวขันฝา พร้อมเครื่องห่อฟิล์มและตัดฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ สำหรับแพ็คโหล รุ่น BZJ 5038B & BSE 4535 ที่ โรงงานน้ำแร่ จังหวัดน่าน

ส่ง ND-F420 เครื่องบรรจุพริกลาบ ที่ จ.ลำพน

ส่ง เครื่องบรรจุพริกลาบ รุ่น ND-F420 ที่ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผลงาน เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 ที่วังเหนือ จ.ลำปาง

ผลงานการติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 ที่วังเหนือ จ.ลำปาง

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น xgf 8-8-4 และเครื่องบรรจุน้ำถ้วย แบบ 2 แถว ที่อ.บ่อทอง ชลบุรี

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น xgf 8-8-4 และเครื่องบรรจุน้ำถ้วย แบบ 2 แถว ที่อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน ผลงานในภาคเหนือของประเทศไทย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 16-12-6 อ.เมือง จ.เชียงราย

ส่ง เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 16-12-6 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย