ผลงานของเรา

ส่ง ND-F420 เครื่องบรรจุพริกลาบ ที่ จ.ลำพน

ส่ง เครื่องบรรจุพริกลาบ รุ่น ND-F420 ที่ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผลงาน เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 ที่วังเหนือ จ.ลำปาง

ผลงานการติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 ที่วังเหนือ จ.ลำปาง

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น xgf 8-8-4 และเครื่องบรรจุน้ำถ้วย แบบ 2 แถว ที่อ.บ่อทอง ชลบุรี

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น xgf 8-8-4 และเครื่องบรรจุน้ำถ้วย แบบ 2 แถว ที่อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน ผลงานในภาคเหนือของประเทศไทย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 16-12-6 อ.เมือง จ.เชียงราย

ส่ง เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 16-12-6 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 8-8-4 ที่อ.พาน จ.เชียงราย

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมเครื่องแพ็คโหล น้ำดื่ม ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-4 ที่สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมด้วย เครื่องแพ็คโหล น้ำดื่ม อัตโนมัติ ที่ อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ16-12-6 และ 8-8-4 ที่ กรมวิทยาศาสตร์กองทัพเรือ พุทธมณทตสาย3

รูปและวิดีโอผลงาน ระบบเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ16-12-6และ8-8-4ระบบป้อนฝารุ่นใหม่ล่าสุดมีระบบขัดฝาและระบบป้อนกลับ กรมวิทยาศาสตร์กองทัพเรือ พุทธมณทตสาย3

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มรุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่ม ที่แม่ริม จ.เชียงใหม่

รูปและวิดีโอ ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มรุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่ม แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวดแบบอัตโนมัติ HZ-880B ที่รัฐฉาน ประเทศพม่า

ผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ ที่รัฐฉาน ธาตุขาว ประเทศพม่า โดยทีม บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด