ผลงานของเรา

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติ บรรจุชา ที่เชียงใหม่

ผลงานการขายเครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติ เครื่องนี้เขาซื้อไปใช้สำหรับบรรจุใบชา ที่จังหวัดเชียงใหม่ สนใจอยากได้เครื่องแบบนี้ติดต่อบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

เครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ น้ำตาล ผงชูรส พนมเปญ กัมพูชา

ผลงานการ ติดตั้งเครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ(สำหรับบรรจุ น้ำตาล ผงชูรส) ที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา(ขายต่างประเทศด้วย)

ผลงาน เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ ที่กรุงเทฯ, นครราชสีมา, อ่างทอง ฯลฯ

ผลงานการ ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอ่างทอง ฯลฯ

ขวดต่างๆ

ผลงานของบริษัทเกี่ยวกับขวด

ติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติพร้อมเครื่องแพ็คโหลอัตโนมัติ ที่กรุงเทพฯ

ผลงาน เครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติพร้อมเครื่องแพ็คโหลอัตโนมัติ ที่กรุงเทพมหานคร