ผลงานของเรา

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 8-8-4 ที่อ.พาน จ.เชียงราย

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมเครื่องแพ็คโหล น้ำดื่ม ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-4 ที่สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมด้วย เครื่องแพ็คโหล น้ำดื่ม อัตโนมัติ ที่ อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ16-12-6 และ 8-8-4 ที่ กรมวิทยาศาสตร์กองทัพเรือ พุทธมณทตสาย3

รูปและวิดีโอผลงาน ระบบเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ16-12-6และ8-8-4ระบบป้อนฝารุ่นใหม่ล่าสุดมีระบบขัดฝาและระบบป้อนกลับ กรมวิทยาศาสตร์กองทัพเรือ พุทธมณทตสาย3

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มรุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่ม ที่แม่ริม จ.เชียงใหม่

รูปและวิดีโอ ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มรุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่ม แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น 8-8-3 ที่อ.ประจันตคามจ.ปราจีนบุรี

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น 8-8-3 ที่อ.ประจันตคามจ.ปราจีนบุรี

ผลงานติดตั้งที่ Chiangmai PoleStar

ผลงานติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่มและเครื่องอื่นๆ ที่ Chiangmai PoleStar

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มที่ราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มที่ราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม ที่จังหวัดเชียงใหม่

รูปผลงานติดเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ รุ่น 18-18-6

ผลงานชุดผลิตน้ำดื่ม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลงาติดตั้งเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม ที่มหาวิทยาลัียราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย -เครื่องบรรจุน้ำดื่ม -เครื่องบรรจุน้ำถ้วย -เครื่องยิงวันที่ -เครื่องแพ็คโหล

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำ 8-8-3พร้อมแพคโหลจังหวัดปราจีนบุรี

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำ 8-8-3พร้อมแพคโหลจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเครื่องที่มี 8 หัวล้าง 8 หัวบรรจุ และ 3 หัวขันขา