ผลงานของเรา

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติพร้อมพิมพ์วันที KD-350 ที่ จังหวัดชุมพร

เครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติพร้อมพิมพ์วันที KD-350 (เครื่องแพ็คขนมปัง) ตำบลสวนแดง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ผลงานชุดผลิตน้ำดื่ม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลงาติดตั้งเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม ที่มหาวิทยาลัียราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย -เครื่องบรรจุน้ำดื่ม -เครื่องบรรจุน้ำถ้วย -เครื่องยิงวันที่ -เครื่องแพ็คโหล

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มที่ บ่อวิน จ.ชลบุรี

รูปผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม ที่ บ่อวิน จังหวัดชลบุรี