ผลงานของเรา

ผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ 3 Cavity ที่สมุทรปราการ 2

ผลงานการตั้งเครื่องเป่าขวด PET อัตโนมัติที่จังหวัดสมุทรปราการ ติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรและช่างที่ชำนาญงาน จากบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด เชียงใหม่

ผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ ที่ สมุทรปราการ 1

ผลงานการขายเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ HZ-800B for 3 cavity Automatic bottle blowing machine ที่สมุทรปราการ โดยทีมวิศวกรและช่างจาก หัวเหรียญ เชียงใหม่

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม และเครื่องเป่าขวดกึ่งอัตโนมัติที่โรงงานน้ำแร่ เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ผลงานการขายเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ XGF 16-12-6 water filling complete line normal pressure mono block 3 in 1 unit และเครื่องเป่าขวดกึ่งอัตโนมัติ

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุชา ที่ จ.เชียงราย

ผลงานการตั้งเครื่องบรรจุชา ที่จังหวัดเชียงราย ติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรและช่างที่ชำนาญงาน จากบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด เชียงใหม่

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุกาละแม ที่เชียงราย

ผลงานการขายเครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับกาละแม หรือขนมชิ้นเล็ก ที่เชียงราย ด้วยทีมวิศวกรและช่างที่ชำนาญงานจาก บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด ภาคเหนือ เชียงใหม่

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุแนวนอนสำหรับกาละแม จ.เชียงใหม่

รูปผลงานติดตั้งครื่องบรรจุแนวนอนสำหรับกาละแม ที่จัหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรและช่างที่ชำนาญงาน จากบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด เชียงใหม่

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ จ.นครราชสีมา

รูปผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ ที่จัหวัดนครราชสีมา ติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรและช่างที่ชำนาญงาน จากบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด เชียงใหม่

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบกึ่งอัตโนมัติ ที่แม่สอด จ.ตาก

ผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบกึ่งอัตโนมัติ รุ่น HZ-880 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรและช่างที่ชำนาญงาน จากบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด เชียงใหม่

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET กึ่งอัตโนมัติ HZ-880 ที่จังหวัดเชียงราย

ผลงานการขายเครื่องเป่าขวด PET แบบกึ่งอัตโนมัติ รุ่น HZ-880 ที่จังหวัดเชียงราย ติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรและช่างที่ชำนาญงาน จากหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด เชียงใหม่

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุเคมีอัตโนมัติ ที่นครนายก

ผลงานการขายและติดตั้งเครื่องบรรจุเคมีอัตโนมัติ ที่จังหวัด นครนายก โดยบริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด สำนักงานใหญ่อยู่จังหวัด เชียงใหม่ อ.แม่ริม โทร.053120222