ผลงานของเรา

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มที่ราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มที่ราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม ที่จังหวัดเชียงใหม่

รูปผลงานติดเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ รุ่น 18-18-6

ผลงานเครื่องบรรจุบะหมี่

ผลงานเครื่องบรรจุเส้นบะหมี่

ผลงานชุดผลิตน้ำดื่ม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลงาติดตั้งเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม ที่มหาวิทยาลัียราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย -เครื่องบรรจุน้ำดื่ม -เครื่องบรรจุน้ำถ้วย -เครื่องยิงวันที่ -เครื่องแพ็คโหล

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำ 8-8-3พร้อมแพคโหลจังหวัดปราจีนบุรี

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำ 8-8-3พร้อมแพคโหลจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเครื่องที่มี 8 หัวล้าง 8 หัวบรรจุ และ 3 หัวขันขา

ผลงานเครื่องห่อขนมปังแนวนอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานการติดตั้งเครื่องห่อขนมปังแนวนอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำส้มโคซี่ เบเวอร์เรจ ลำพูน

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำส้มโคซี่ เบเวอร์เรจ ที่จังหวัดลำพูน โดยทีมงาน บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่กรุงเทพมหานคร

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่กรุงเทพมหานคร

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่คณะเภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่คณะเภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำส้มแบบถ้วย จ.เชียงใหม่

รูปผลงานเครื่องบรรจุน้ำส้มแบบถ้วย ที่ สันทราย น้ำส้มเกร็ดหิมะ จังหเชียงใหม่