ผลงานของเรา

ร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ

ร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในโอกาสโชว์กลยุทร์ฐุกตลาดปี 60

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น 8-8-3 ที่อ.ประจันตคามจ.ปราจีนบุรี

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น 8-8-3 ที่อ.ประจันตคามจ.ปราจีนบุรี

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวดแบบอัตโนมัติ ที่แม่สอด จ.ตาก

ผลงานการติดตั้ง HZ-880B เครื่องเป่าขวดอัตโนมัติที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

ผลงาน ที่ สปป.ลาว. แขวงหลวงน้ำทา

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำถัง และเครื่องเป่าถัง ที่ผล แขวงหลวงน้ำทา. สปป.ลาว

ผลงานติดตั้งที่ Chiangmai PoleStar

ผลงานติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่มและเครื่องอื่นๆ ที่ Chiangmai PoleStar

ผลงานเครื่องแพ็คโหลกึ่งอัตโนมัติและแพ็คข้าวสูญญากาศ จังหวัดนครปฐม

ผลงานส่งเครื่อง เครื่องแพ็คโหลกึ่งอัตโนมัติและแพ็คข้าวสูญญากาศ ที่จังหวัดนครปฐม

ผลงานเครื่องบรรจุเฉาก๊วย ที่ ราชบุรี

ผลงาน ส่งเครื่องบรรจุเฉาก๊วยที่จังหวัด ราชบุรี

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มที่ราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มที่ราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม ที่จังหวัดเชียงใหม่

รูปผลงานติดเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ รุ่น 18-18-6

ผลงานเครื่องบรรจุบะหมี่

ผลงานเครื่องบรรจุเส้นบะหมี่