ผลงานของเรา

ผลงานติดตั้งเครื่องห่อแนวนอนอัตโนมัติ(เครื่องห่อขนมปัง) รุ่น KD-350 ที่ จ.สกลนคร

ผลงานติดตั้งเครื่องห่อแนวนอนอัตโนมัติ(เครื่องห่อขนมปัง) รุ่น KD-350 ที่ จ.สกลนคร

ผลงานเครื่องบรรจุก๋วยเตี๋ยว ที่ จ.นครปฐม

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุก๋วยเตี๋ยว จำนวน 4 เครื่อง ที่จังหวัดนครปฐม

ติดตั้งเครื่องเป่าขวดอัตโนมัติ รุ่น HB880-B ที่ จ. เลย

ผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวดแบบอัตโนมัติ Model: HB880-B ที่ อ. เชียงคาน จ. เลย

ติดตั้งเครื่องบรรจุชาซองใน พร้อมติดเชือกติดเเท็ก อัตโนมัติ รุ่น ND-DXD-T2B จ.สกลนคร

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุชาซองใน พร้อมติดเชือกติดเเท็ก อัตโนมัติ รุ่น ND-DXD-T2B อ.พังโคน จ.สกลนคร

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุเส้นก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ รุ่น ND-K398 จังหวัดเชียงราย

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุเส้นก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ รุ่น ND-K398 จำนวน 2 เครื่อง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติดตั้งเครื่องบรรจุบะหมี่ ลวกสุกพร้อมทาน บรรจุถุงอัตโนมัติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องบรรจุบะหมี่ ลวกสุกพร้อมทาน บรรจุถุงอัตโนมัติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องติดฉลาก เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องติดฉลาก เชียงใหม่

ส่งเครื่องแพ็คซองชา รุ่น T2C ที่กรุงเทพมหานคร

ส่งเครื่องแพ็คซองชา รุ่น T2C ที่กรุงเทพมหานคร

ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น 8-8-3 และแพ็คโหลแบบอัตโนมัติ อำเภอ ดอยเต่า

เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ 883และแพ็คโหลแบบอัตโนมัติ อำเภอ ดอยเต่า

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบกึ่งอันโนมัติ

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบกึ่งอันโนมัติ