ผลงานของเรา

ติดตั้งเครื่องบรรจุบะหมี่ ลวกสุกพร้อมทาน บรรจุถุงอัตโนมัติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องบรรจุบะหมี่ ลวกสุกพร้อมทาน บรรจุถุงอัตโนมัติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องติดฉลาก เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องติดฉลาก เชียงใหม่

ส่งเครื่องแพ็คซองชา รุ่น T2C ที่กรุงเทพมหานคร

ส่งเครื่องแพ็คซองชา รุ่น T2C ที่กรุงเทพมหานคร

ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น 8-8-3 และแพ็คโหลแบบอัตโนมัติ อำเภอ ดอยเต่า

เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ 883และแพ็คโหลแบบอัตโนมัติ อำเภอ ดอยเต่า

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบกึ่งอันโนมัติ

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบกึ่งอันโนมัติ

ติดตั้งเครื่องผลิตหน้ากาก อนามัย จังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องผลิตหน้ากาก อนามัย จังหวัดเชียงใหม่

ส่งเครื่องบรรจุของเหลว ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ส่งเครื่องบรรจุของเหลว ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องขันฝาขวดโหลแบบสูญญากาศ จังหวัดลำพูน

ติดตั้งเครื่องขันฝาขวดโหลแบบสูญญากาศ ที่ จังหวัดลำพูน

ย้ายตำแหน่งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

ย้ายตำแหน่งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คกึ่งออร์โต้ และเครื่องน้ำถ้วย เชียงราย

ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คกึ่งออร์โต้ และเครื่องน้ำถ้วย โรงน้ำ แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย