ผลงานของเรา

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มรุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่ม ที่แม่ริม จ.เชียงใหม่

รูปและวิดีโอ ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มรุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่ม แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวดแบบอัตโนมัติ ที่แม่สอด จ.ตาก

ผลงานการติดตั้ง HZ-880B เครื่องเป่าขวดอัตโนมัติที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

ผลงานติดตั้งที่ Chiangmai PoleStar

ผลงานติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่มและเครื่องอื่นๆ ที่ Chiangmai PoleStar

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม ที่จังหวัดเชียงใหม่

รูปผลงานติดเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ รุ่น 18-18-6

ผลงานเครื่องบรรจุบะหมี่

ผลงานเครื่องบรรจุเส้นบะหมี่

ผลงานเครื่องห่อขนมปังแนวนอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานการติดตั้งเครื่องห่อขนมปังแนวนอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำส้มโคซี่ เบเวอร์เรจ ลำพูน

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำส้มโคซี่ เบเวอร์เรจ ที่จังหวัดลำพูน โดยทีมงาน บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่คณะเภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่คณะเภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำส้มแบบถ้วย จ.เชียงใหม่

รูปผลงานเครื่องบรรจุน้ำส้มแบบถ้วย ที่ สันทราย น้ำส้มเกร็ดหิมะ จังหเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรุจของเหลวข้น ที่สันทราย จ.เชียงใหม่

รูปผลงานขายเครื่องบรรจุของเหลวข้น ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่