ผลงานของเรา

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำส้มโคซี่ เบเวอร์เรจ ลำพูน

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำส้มโคซี่ เบเวอร์เรจ ที่จังหวัดลำพูน โดยทีมงาน บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่คณะเภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่คณะเภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำส้มแบบถ้วย จ.เชียงใหม่

รูปผลงานเครื่องบรรจุน้ำส้มแบบถ้วย ที่ สันทราย น้ำส้มเกร็ดหิมะ จังหเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรุจของเหลวข้น ที่สันทราย จ.เชียงใหม่

รูปผลงานขายเครื่องบรรจุของเหลวข้น ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำถ้วย ที่สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ผลงานส่งเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบถ้วย 2 แถว ที่อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุ-แพ็ค สบู่ ที่ สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รูปผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุ-แพ็ค สบู่ ที่ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุชาที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพผลงานการส่งเครื่องบรรจุชา Tea bag packing machine ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมงาน บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

ผลงานเครื่องแพ็คเกลือ ที่จังหวัดพะเยา

รูปผลงานสำหรับการส่งเครื่องและติดตั้งเครื่องแพ็คเกลือ ที่จังหวัดพะเยา โดยทีมงาน บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ติดตั้งเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วย 1.เครื่องบรรจุน้ำดื่มขวด PET แบบโรตารี อัตโนมัติ รุ่น XGF 16-12-6 2. เครื่องซีลคอขวดน้ำดื่ม รุ่น PC-K1 3. เครื่องยิงวันที่ Ink Jet Hitachi Japan 4. เครื่องแพ็คโหล Full Automatic รุ่น QSJ5040A + BSE5040A

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวด แบบอัตโนมัติ ที่โรงงานน้ำดื่ม วาสนา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET อัตโนมัติ ที่โรงงานวาสนา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อเดือน เมษายน 2559