ผลงานของเรา

ผลงาน การติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำขวดPET รุ่น XGF 16-12-6 ที่เชียงราย

รูปผลงาน การติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำขวดPET รุ่น XGF 16-12-6 และเครื่องแพ็คโหลอัตโนมัติ ที่ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำ รุ่น 12-1 ที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ผลงานการติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติ รุ่น 12-1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้ง เครื่องเป่าขวด Fully Automatic Blow Moulding Machin MODEL:HZ-880B ที่ฝาง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้ง เครื่องเป่าขวด Fully Automatic Blow Moulding Machin MODEL:HZ-880B ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบขวด PET โรตารี่อัตโนมัติ XGF 8-8-4 พร้อมชุดแพ็คโหล ที่จ.น่าน

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบขวด PET โรตารี่อัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-4 ซึ่ง ประกอบด้วย 8 หัวล้าง 8 หัวบรรจุ และ 4 หัวขันฝา พร้อมเครื่องห่อฟิล์มและตัดฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ สำหรับแพ็คโหล รุ่น BZJ 5038B & BSE 4535 ที่ โรงงานน้ำแร่ จังหวัดน่าน

ส่ง ND-F420 เครื่องบรรจุพริกลาบ ที่ จ.ลำพน

ส่ง เครื่องบรรจุพริกลาบ รุ่น ND-F420 ที่ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผลงาน เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 ที่วังเหนือ จ.ลำปาง

ผลงานการติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 ที่วังเหนือ จ.ลำปาง

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน ผลงานในภาคเหนือของประเทศไทย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 16-12-6 อ.เมือง จ.เชียงราย

ส่ง เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 16-12-6 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 8-8-4 ที่อ.พาน จ.เชียงราย

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมเครื่องแพ็คโหล น้ำดื่ม ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-4 ที่สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมด้วย เครื่องแพ็คโหล น้ำดื่ม อัตโนมัติ ที่ อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่