ผลงานของเรา

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน ผลงานในภาคเหนือของประเทศไทย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 16-12-6 อ.เมือง จ.เชียงราย

ส่ง เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 16-12-6 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 8-8-4 ที่อ.พาน จ.เชียงราย

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมเครื่องแพ็คโหล น้ำดื่ม ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-4 ที่สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมด้วย เครื่องแพ็คโหล น้ำดื่ม อัตโนมัติ ที่ อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มรุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่ม ที่แม่ริม จ.เชียงใหม่

รูปและวิดีโอ ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มรุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่ม แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวดแบบอัตโนมัติ ที่แม่สอด จ.ตาก

ผลงานการติดตั้ง HZ-880B เครื่องเป่าขวดอัตโนมัติที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

ผลงานติดตั้งที่ Chiangmai PoleStar

ผลงานติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่มและเครื่องอื่นๆ ที่ Chiangmai PoleStar

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม ที่จังหวัดเชียงใหม่

รูปผลงานติดเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ รุ่น 18-18-6

ผลงานเครื่องบรรจุบะหมี่

ผลงานเครื่องบรรจุเส้นบะหมี่

ผลงานเครื่องห่อขนมปังแนวนอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานการติดตั้งเครื่องห่อขนมปังแนวนอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่