งานติดตั้ง เครื่องเป่าขวดอัตโนมัติและเครื่องบรรจุน้ำดื่ม ที่น่าน

งานติดตั้ง เครื่องเป่าขวดอัตโนมัติ HZ-880B & เครื่องบรรจุน้ำดื่มมแบบโรตารี่อัตโนมัติ XGF-8-8-3 " โรงน้ำดื่มจังหวัดน่าน อำเภอเวียงสา "