ผลงานส่งเครื่องติดสติ๊กเกอร์อัตโนมัติ รุ่น AR50 ที่ จ.เชียงราย

ผลงานส่งเครื่องติดสติ๊กเกอร์อัตโนมัติ รุ่น AR50 Automatic round bottle labeling machine ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย