งานติดตั้ง เครื่องห่อกาละแมอัตโนมัติ ที่ เชียงใหม่

งานติดตั้ง เครื่องห่อกาละแมอัตโนมัติ Automatic Reverse Film Pillow Packing Machine. " กาละแมแม่ศรีเรือน จ.เชียงใหม่ "