ผลงานเครื่องบรรจุก๋วยเตี๋ยว ที่ จ.นครปฐม

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุก๋วยเตี๋ยว จำนวน 4 เครื่อง ที่จังหวัดนครปฐม