ส่งเครื่องและติดตั้ง เครื่องบรรจุเส้นก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ จ.ระยอง

ส่งเครื่องและติดตั้ง เครื่องบรรจุเส้นก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ รุ่นบรรจุน้ำหนัก 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม จ.ระยอง