งานติดตั้ง เครื่องบรรจุเส้นก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ จังหวัดสงขลา

งานติดตั้ง เครื่องบรรจุเส้นก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ ณ โรงก๋วยเตี๋ยว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา