icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบขวด PET โรตารี่อัตโนมัติ XGF 8-8-4 พร้อมชุดแพ็คโหล ที่จ.น่าน

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบขวด PET โรตารี่อัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-4 ซึ่ง ประกอบด้วย 8 หัวล้าง 8 หัวบรรจุ และ 4 หัวขันฝา พร้อมเครื่องห่อฟิล์มและตัดฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ สำหรับแพ็คโหล รุ่น BZJ 5038B & BSE 4535 ที่ โรงงานน้ำแร่ จังหวัดน่าน