icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติ บรรจุชา ที่เชียงใหม่

ผลงานการขายเครื่องบรรจุแนวนอนอัตโนมัติ เครื่องนี้เขาซื้อไปใช้สำหรับบรรจุใบชา ที่จังหวัดเชียงใหม่ สนใจอยากได้เครื่องแบบนี้ติดต่อบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

เครื่องบรรจุชา

เครื่องบรรจุชา 2

เครื่องบรรจุชา 3

เครื่องบรรจุชา 4

เครื่องบรรจุชา 5

เครื่องบรรจุชา 6

เครื่องบรรจุชา 7

เครื่องบรรจุชา 8

เครื่องบรรจุชา 9

เครื่องบรรจุชา 10

เครื่องบรรจุชา 10