ออกบูธงาน Lanna Expo 2016

"ล้านนาเอ็กซ์โป (Lanna Expo 2016)" 30มิ.ย. - 6 ก.ค. 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
รูป Lanna Expo 2016 1
รูป Lanna Expo 2016 2
รูป Lanna Expo 2016 3