LANNA EXPO 2018 เชียงใหม่

"LANNA EXPO 2018 " 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
รูป งานล้านนา เอ็กซ์โป 2018