วิดีโอเครื่องจักร

วิดีโอ เครื่องบรรจุน้ำถ้วย 4 แถว JXS-1680(4 Lines)

รีวิว เครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบถ้วย 4 แถว


วิดีโอเครื่องบรรจุน้ำถ้วยอัตโนมัติ แบบสายพานต่อเนื่อง

แสดงการใช้งานของเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบถ้วย