สินค้าอื่น

สินค้าอื่นๆ ที่ขายในบริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

น้ำมัน Vacuum

เป็นน้ำมันที่ใช้ในเครื่องแพ็คสูญญากาศ

รูปน้ำมัน แวคคัม

รูปน้ำมัน Vacuum


ลวดความร้อน

ลวดความร้อนใช้ในเครื่องแพ็คสูญญากาศ เช่นเดียวกับ น้ำมัน Vacuum

รูปตัวอย่างการรัดกล่อง

รูปลวดความร้อน