สายพานเทปล่อน

สายพานเทปล่อน
รูปเทปพลาสติก สำหรับรัดกล่อง

รูปสายพานเทปล่อน


รูปตัวอย่างการรัดกล่อง

รูปสายพานเทปล่อน