สายพานตีนตะขาบ

สายพานตีนตะขาบ
รูปเทปพลาสติก สำหรับรัดกล่อง

รูปสายพานตีนตะขาบ


รูปตัวอย่างการรัดกล่อง

รูปสายพานตีนตะขาบ