กล่องแพ็คข้าวสูญญากาศ

สินค้ากล่องนี้ เป็นboxสูญญาศที่ทำจากสแตนเหล็ก ใช้สำหรับบรรจุข้าวสาร ขนาด 1 กิโลกรัม โดยกล่องนี้จะช่วยจัดรูปทรงถุงบรรจุข้าวสาร ให้มีรูปทรงที่สวยงามน่าใช้งาน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ป้องกันมดแมลงเข้าได้ด้วย และboxสูญญากาศนี้ต้องใช้ร่วมกับเครื่องซีลและแพ็คสูญญากาศ กับถุง Vacuum สำหรับใช้กับกล่องนี้(มีรายละเอียดข้างล่าง) รายละเอียดของกล่องสแตนเหล็กสำหรับบรรจุข้าวสารมีดังนี้
  • ความหนา 1 มิลลิเมตร(mm)
  • กว้าง 6 cm
  • ยาว 13 cm
  • สูง 17.5 cm
กล่องบรรจุข้าวสาร
รูปกล่องบรรจุข้าวด้านข้าง
รูปกล่องบรรจุข้าวด้านข้าง
รูปกล่องบรรจุข้าวด้านบนฝาปิด
รูปกล่องบรรจุข้าวด้านบนฝาปิด
รูปกล่องบรรจุข้าวด้านบนฝาปิด


ถุง Vacuum


สำหรับถุงบรรจุนี้ใช้ร่วมกับ กล่องบรรจุข้าวสาร กับเครื่องซีลและแพ็คเช่นกัน ซึ่งถุงนี้มี ความหนา 130ไมคอน ความยาว 125 มิลลิเมตร(mm) ความสูง 288 มิลลิเมตร(mm)
รูปถุงบรรจุข้าว

รูปถุง vacuum

รูปถุงบรรจุข้าว 1ถุง

รูปถุงบรรจุข้าว 1 ถุง

ถุง Vacuum


หลังจากนำข้าวสารมาใส่ถุง จากนั้นใส่boxแล้วแพ็คกับเครื่องจะได้รูปทรงข้าวที่สวยงามน่าใช้
รูปกล่องบรรจุข้าวด้านบนฝาปิด

รูปหลังจากใช้boxสูญญากาศ และ ถุง Vacuum