งานหอการค้าแฟร์ 2017

"งานหอการค้า แฟร์ 2017" 15-24 กันยายน 2017 ณณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
รูป หอการค้าแฟร์ 2017 1
รูป หอการค้าแฟร์ 2017 2
รูป หอการค้าแฟร์ 2017 3