ผู้บริหาร บริษัท ซีพีแรม เยี่ยม บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค กำจัด

"คณะผู้บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด มาเยี่ยมชม บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด เพื่อดูเครื่องแพ็คกิ้ง สำหรับใช้ในเครือภาคเหนือ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2017"
รูป บริษัท ซีพีแรม จำกัด มาเยี่ยม บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด