โครงการ ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร

โครงการ ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร
ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วันที่ 19-20 มกราคม 2562
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานวัสัญญี โรงพยาบาลนครพิงค์ และบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 1
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 2
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 3
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 4
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 5
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 6
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 7
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 8
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 9
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 10
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 11
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 12
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 13
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 14
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 16
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 17
รูป โครงงาน ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร 18