บริจาค ชุดเครื่องบรรจุน้ำดื่ม ให้แก่ โรงน้ำดื่ม โรงพยาบาลนครพิงค์

บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด โดยคุณธรรศพงศ์ ฐิติรัตน์ภักดี และคุณพิมพ์รภัช ฐิติรัตน์ภักดี บริจาค เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 16-12-6 พร้อมเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO 24000ลิตร/วัน และเครื่องอบฟิล์มหด รวมมุลค่า 1,000,000 บาท
รูป บริจาค เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ