งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019 ครั้งที่ 20

"งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019" Factory Outlet 2019 วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2019 ณ ศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2019 1
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2019 2
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2019 3
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2019 4
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2019 5