หอการค้าแฟร์ 2018

ร่วมออกบุ๊ธ งาน "หอการค้าแฟร์ 2018" วันที่ 28 กันยายน - 7 ตุลาคม 2018 ณ ศูนย์จัดประชุม และแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าแฟร์ 2018
หอการค้าแฟร์ 2018
หอการค้าแฟร์ 2018
หอการค้าแฟร์ 2018
หอการค้าแฟร์ 2018