งานหอการค้า แฟร์ 2016

"งานหอการค้า แฟร์ 2016" 14-18 ก.ย. 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
รูป งานหอการค้าแฟร์ 2016 1
รูป งานหอการค้าแฟร์ 2016 2
รูป งานหอการค้าแฟร์ 2016 3.
รูป งานหอการค้าแฟร์ 2016 4