สนับสนุน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด โดย คุณธรรศพงศ์ ฐิติรัตน์ภักดี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ได้เป็นคณะกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2017-2018 และสนับสนุนการจัดทำนิตยสาร

รายงาน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2560-2561