ล้านนาเอ็กซ์โป LANNA EXPO 2014 ที่เชียงใหม่

"งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2016" 29 ม.ค.-7 ก.พ. 2016 ณ ศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 1
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 2
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 3
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 4
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 5
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 6
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 7
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 8
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 9
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 10
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 11
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 12
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 13
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 14
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 15