มอบรถยนต์ให้โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อนนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ รับมอบรถยนต์ เพื่อนนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการ จาก บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด