บริจาคเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ระบบวิดีทัศน์

บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด โดยคุณธรรศพงศ์ ฐิติรัตน์ภักดี และ คุณพิมพ์รภัช ฐิติรัตน์ภักดี บริจาคเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ระบบวิดีทัศน์ มูลค่า 400,000 บาท ให้แก่ แผนกวิศํญญี โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2661

http://www.nkp-hospital.go.th/th/nkpNew_06032561.php

รูป บริจาค เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
รูป บริจาค เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลนครพิงค์ 2
รูป บริจาค เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลนครพิงค์ 3
รูป บริจาค เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลนครพิงค์ 4
รูป บริจาค เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลนครพิงค์ 5
รูป บริจาค เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลนครพิงค์ 6