บริจาคห้องน้ำให้กับ สถาบันพลังจิตานุภาพ สาขา ๑๕๔

ธรรศพงศ์ ฐิติรัตน์ภักดี และครอบครัว บุญทัน วิภา คณะอาจาริยสา และครูสมาธิ สาขา ๑๕๔ บริจาคให้กับ สถาบันพลังจิตานุภาพ สาขา ๑๕๔ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔