งานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งออกราคาโรงงาน ครั้งที่ 21

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งออกราคาโรงงาน ครั้งที่ 21 วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเตล อ.เมือง จ.เชียงใหม่