งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018

"งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018" 2 - 11 กุมภาพันธ์. 2018 ณ ศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 1
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 2
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 3
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 4
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 5
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 6
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 7
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 8
รูป รอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 9