คณะออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้าเยี่ยมชม

คณะออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยธนาคารออมสินร่วมกับราชภัฏเชียงใหม่ และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเษตรบ้านเมืองกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์ บจก.หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค