icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ผลงานของเรา

เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน ผลงานในภาคเหนือของประเทศไทย

รูปร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ

ร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ

ร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในโอกาสโชว์กลยุทร์ฐุกตลาดปี 60

รูปเครื่องแพ็คโหล

ผลงานเครื่องแพ็คโหลกึ่งอัตโนมัติและแพ็คข้าวสูญญากาศ จังหวัดนครปฐม

ผลงานส่งเครื่อง เครื่องแพ็คโหลกึ่งอัตโนมัติและแพ็คข้าวสูญญากาศ ที่จังหวัดนครปฐม

ผลงานเครื่องบรรจุชา

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่กรุงเทพมหานคร

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่กรุงเทพมหานคร

รูปผลงานเครื่องแพ็ค-บรรจุชา

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่คณะเภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรจุชา ที่คณะเภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปผลงานขายเครื่องบรรจุของเหลวข้นที่สันทราย จ.เชียงใหม่

ผลงานเครื่องบรรุจของเหลวข้น ที่สันทราย จ.เชียงใหม่

รูปผลงานขายเครื่องบรรจุของเหลวข้น ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รูปผลงานเครื่องแพ็คสบู่

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุ-แพ็ค สบู่ ที่ สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รูปผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุ-แพ็ค สบู่ ที่ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รูปผลงานเครื่องแพ็คชาที่แม่ริม

ผลงานเครื่องบรรจุชาที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพผลงานการส่งเครื่องบรรจุชา Tea bag packing machine ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมงาน บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

รูปผลงานเครื่องบรรจุชา

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุชา ที่ จ.เชียงราย

ผลงานการตั้งเครื่องบรรจุชา ที่จังหวัดเชียงราย ติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรและช่างที่ชำนาญงาน จากบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด เชียงใหม่

รูป ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุเคมีอัตโนมัติ ที่ นครนายก

ผลงานติดตั้งเครื่องบรรจุเคมีอัตโนมัติ ที่นครนายก

ผลงานการขายและติดตั้งเครื่องบรรจุเคมีอัตโนมัติ ที่จังหวัด นครนายก โดยบริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด สำนักงานใหญ่อยู่จังหวัด เชียงใหม่ อ.แม่ริม โทร.053120222