icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ส่ง ND-F420 เครื่องบรรจุพริกลาบ ที่ จ.ลำพน

ส่ง เครื่องบรรจุพริกลาบ รุ่น ND-F420 ที่ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยเครื่องบรรจุพริกลาบ นี้ มีขนาด 1470*1160*1450 มิลลิเมตร ใช้ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์/380 โวลต์/110 โวลต์ 50 เฮิร์ต/60 เฮิร์ต