icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-4 ที่สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมด้วย เครื่องแพ็คโหล น้ำดื่ม อัตโนมัติ ที่ อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่