icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ผลงานของเรา

รูป ผลงาน เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 ที่วังเหนือ จ.ลำปาง

ผลงาน เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 ที่วังเหนือ จ.ลำปาง

ผลงานการติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 ที่วังเหนือ จ.ลำปาง

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม 8-8-8 บ่อทอง ชลบุรี

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น xgf 8-8-4 และเครื่องบรรจุน้ำถ้วย แบบ 2 แถว ที่อ.บ่อทอง ชลบุรี

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น xgf 8-8-4 และเครื่องบรรจุน้ำถ้วย แบบ 2 แถว ที่อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน

ผลงาน เครื่องฉีดพลาสติก 650 ตัน ผลงานในภาคเหนือของประเทศไทย

รูปผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 16-12-6 อ.เมือง จ.เชียงราย

ส่ง เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 16-12-6 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รูป ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 8-8-4 ที่อ.พาน จ.เชียงราย

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 8-8-4 ที่อ.พาน จ.เชียงราย

ผลงานการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมเครื่องแพ็คโหล น้ำดื่ม ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รูปผลงาน เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่มอัตโนมัติ

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ รุ่น XGF 8-8-4 ที่สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ผลงานติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น XGF 8-8-4 พร้อมด้วย เครื่องแพ็คโหล น้ำดื่ม อัตโนมัติ ที่ อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รูปผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม รุ่น 16-12-6 และ 8-8-4

เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ16-12-6 และ 8-8-4 ที่ กรมวิทยาศาสตร์กองทัพเรือ พุทธมณทตสาย3

รูปและวิดีโอผลงาน ระบบเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ16-12-6และ8-8-4ระบบป้อนฝารุ่นใหม่ล่าสุดมีระบบขัดฝาและระบบป้อนกลับ กรมวิทยาศาสตร์กองทัพเรือ พุทธมณทตสาย3

รูปผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่ม XGF 8-8-3

ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มรุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่ม ที่แม่ริม จ.เชียงใหม่

รูปและวิดีโอ ผลงานเครื่องบรรจุน้ำดื่มรุ่น XGF 8-8-3 พร้อมเครื่องแพ็คโหลน้ำดื่ม แม่ริม จ.เชียงใหม่

รูปเครื่องเป่าขวดติดตั้งที่รัฐฉาน ธาตุขาว

ผลงานติดตั้งเครื่องเป่าขวดแบบอัตโนมัติ HZ-880B ที่รัฐฉาน ประเทศพม่า

ผลงานการติดตั้งเครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติ ที่รัฐฉาน ธาตุขาว ประเทศพม่า โดยทีม บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

รูปร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ

ร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ

ร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในโอกาสโชว์กลยุทร์ฐุกตลาดปี 60