icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

โครงการ ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร

โครงการ ดมยารวมใจ มอบให้น้องบ้านสองธาร
ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วันที่ 19-20 มกราคม 2562
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานวัสัญญี โรงพยาบาลนครพิงค์ และบริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด