icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019 ครั้งที่ 20

"งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019" Factory Outlet 2019 วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2019 ณ ศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่