icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

สนับสนุนป้ายการแข่งขันกอล์ฟหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัดรวม สนับสนุนป้ายการแข่งขันกอล์ฟหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ สนามอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่