icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

ล้านนาเอ็กซ์โป LANNA EXPO 2014 ที่เชียงใหม่

"งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2016" 29 ม.ค.-7 ก.พ. 2016 ณ ศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่