icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018

"งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018" 2 - 11 กุมภาพันธ์. 2018 ณ ศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่