icon โทรศัพท์บริษัทหัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด081-4445606

เครื่องพิมพ์วันที่

ใช้สำหรับการปั้มวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุของสินค้าประเภทอาหาร เป็นเครื่องพิมพ์วันที่ แบบมือกด ใช้สายสี มีหลายรุ่น หลายราคา แบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ มีเครื่องที่มีการใช้งานการอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มสินค้าพวก ขนมและอาหารต่างๆใช้งานง่ายติดแน่น พิมพ์แล้วสามารถนำไปแช่ตู้เย็นได้

HP-351 เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือกด ใช้สายสี


รูป HP-351 เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือกด ใช้สายสี

รูป HP-351 เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือกด ใช้สายสี

Color ribbon printing machine เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือกด ใช้สายสี ใช้ความร้อนกดลงบนแถบผ้าหมึก ตัวอักษรที่พิมพ์ได้มีความชัดเจน ไม่จางหรือลบเลือน หมึกพิมพ์สีสม่ำเสมอแห้งเร็ว สามารถพิมพ์ตัวอักษรลงบนกระดาษแข็งบางๆ กระดาษ หนังสัตว์ ถุงพลาสติก อลูมิเนียมฟอล์ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะ สำหรับพิมพ์อักษรลงกระดาษ กล่อง พื้นรองเท้า ฯลฯ มีการควบคุมความร้อนที่คงที่และสามารถปรับอุณหภูมิได้ เหมาะสำหรับวัสดุหลากหลาย HP-351 ราคาย่อมเยา ใช้งานได้ง่ายและสะดวก ผ้าหมึกที่ใช้แล้ว จะถูกม้วนเก็บโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติทางเทคนิค
โมเดล HP-351
แหล่งจ่ายไฟฟ้า AC 220 / 50-60 Hz
กำลังไฟฟ้า 40W
ช่วงอุณภูมิ 200 C*.
ช่องตัวเลข 3แถว 45 ตัว
ขนาดเครื่อง 225 x 220 x 155 mm
น้ำหนักเครื่อง 2.5kg

HP-351 เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือกด ใช้สายสี


รูป HP-241C เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือกด ใช้Color Ribbon แบบ FOOT SWITCH หรือ แบบ AUTO

รูป HP-241C เครื่องพิมพ์วันที่ใช้สายสี ใช้เท้าเหยียบหรือพิพม์แบบอัตโนมัติ

Color ribbon printing machine เครื่องพิมพ์วันที่แบบใช้สายสี ใช้ความร้อนกดลงบนแถบผ้าหมึก ตัวอักษรที่พิมพ์ชัดเจน ไม่จางหรือลบเลือน หมึกพิมพ์สีสม่ำเสมอแห้งเร็ว สามารถพิมพ์ตัวอักษรลงบนกระดาษแข็งบางๆ , กระดาษ , หนังสัตว์ ,ถุงพลาสติก , อลูมิเนียมฟอล์ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะ สำหรับพิมพ์อักษรลงกระดาษ กล่อง พื้นรองเท้า ฯลฯ มีการควบคุมความร้อนที่คงที่และสามารถปรับอุณหภูมิได้ เหมาะสำหรับวัสดุหลากหลาย HP-241 C ใช้งานได้ง่ายและสะดวก สามารถพิมพ์อักษรต่อเนื่องแบบอัตโนมัติหรือโดยใช้เท้าเหยียบได้ ผ้าหมึกที่ใช้แล้ว จะถูกม้วนเก็บโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติทางเทคนิค
โมเดล HP-241C
แหล่งจ่ายไฟฟ้า AC 220 / 50-60 Hz
กำลังไฟฟ้า 200 W
ช่วงอุณภูมิ 300 C*.
ช่องตัวเลข 3แถว 45 ตัว
ขนาดเครื่อง 355 x 340 x 525 mm
น้ำหนักเครื่อง 15 kg

MY-380 เครื่องพิมพ์ฉลากวันที่แบบอัตโนมัติ


รูป HP-241C เครื่องพิมพ์วันที่ ใช้สายสี ใช้เท้าเหรียบหรืออัตโนมัติ

MY-380 เครื่องพิมพ์ฉลากวันที่แบบอัตโนมัติ

Solid ink coding machine เครื่องพิมพ์ฉลากวันที่แบบอัตโนมัติ นำเทคโนโลยี Photoelectric มาใช้, มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ, มีระบบนับอัตโนมัติ, สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งในการพิมพ์ได้ ประกอบด้วย multi function print wheel พิมพ์ได้มากที่สุด 5 บรรทัด, บรรทัดละ 15 ตัวอักษร เหมาะสำหรับการพิมพ์ตัวอักษรลงบนกระดาษ , ถุงพลาสติก, อลูมิเนียมฟอล์ย มีระบบการพิมพ์อัตโนมัติที่รวดเร็ว,เที่ยงตรงทุกตำแหน่งที่ต้องการ มีประสิทธิภาพ สามารถพิมพ์ได้ 300 ชิ้นต่อนาที

คุณสมบัติทางเทคนิค
โมเดล MY-380
แหล่งจ่ายไฟฟ้า AC 220 / 50-60 Hz
กำลังไฟฟ้า 180W
ขนาดสินค้า L 55-500 x W 30-300
ความเร็วการพิมพ์ <= 300 pcs / min
ชนิด ขนาด(ตัวหนังสือ) 2 x 3 mm
ตัวเลข 5 Lines Max 15 Letters/per line
ขนาดเครื่อง 440 x 345 x 260 mm
น้ำหนักเครื่อง 23 kg

ติดต่อสอบถาม